Metody odvlhčování zdiva

Ing. Markéta Frančíková

ABSTRAKT    

Každý, kdo vlastní nějakou nemovitost, ať je to byt, rodinný dům nebo komerční objekt, se někdy setká s problémem zvaným vlhkost. S vlhkostí se setkáme jak v koupelně po sprchování, tak na podezdívce budovy, nebo když praskne rozvod vody v domě. Vlhkost dopravuje rozpuštěné soli ze zeminy (např. sírany, dusičnany apod.) do zdiva v jeho nejjemnějších kapilárách stoupá vlhkost vzhůru, rozpouští další soli ze zdiva a nakonec se vypařuje na povrchové ploše. Přitom přecházejí soli z kapalného stavu do pevného, přičemž při tvorbě krystalů (v pevné fázi) vznikající tlak ničí omítku a zdivo. Zrádné je, pokud se zavlhčení vyskytuje na jiném místě než sama závada. Voda se například může šířit po vodovodním rozvodu pod tepelnou izolací a až v ohybu se vsakuje do stavebního materiálu. Proto je vždy nutné udělat průzkum a zjistit, zda je okolí vlhkého místa suché nebo zda se vlhko šíří od místa dále. Klíčová slova: vlhkost, odvlhčování, sanace zdiva

Masonry dehumidification methods  

ABSTRACT    

Everyone who owns some property (flat, family house or commercial property) has to face occasionally a problem called dampness. The dampness is present in the bathroom after the shower, on the building substruction or in case of disruption of water distribution in a house. The dampness transports dissolved salts from the earth ( e.g. sulphates, nitrates etc.) to the masonry. In its finest capillaries, the dampness raises up, dissolves other masonry salts and finally, it vaporizes on the surface area. Simultaneously, the salts pass from the liquid state to the rigid state and the pression rising from the crystal formation (in the rigid state) destroys the plaster and the masonry. Tricky is the situation in which the moistening appears in other place then the defect. The water can be spread on the water distribution piping under the thermal insulation and only in the bend is absorbed into the building material. Therefore, it is always necessary to do researches in order to detect if the surroundings of the damp place is dry or if the dampness is spread farther.

Key words:    dampness, dehumidification, saving masonry

JEL classification:  H

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Markéta Frančíková

Adresa: Petržílkova 2486, 158 00 Praha 5

Telefonní číslo: 724 767 132

E-mailová adresa: marketafrancikova@seznam.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace