Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v České republice

Hana Anftová

ABSTRAKT    

Přestože implementace projektů PPP, na které bylo pohlíženo jako s veřejnou zakázkou srovnatelnou alternativu pořízení veřejné infrastruktury či zajištění veřejných služeb, začala již v roce 2004, až v květnu 2010 byl Vládou ČR odsouhlasen první soukromý partner jednoho z pilotních projektů (Ubytovny zaměstnanců, ubytovny hotelového typu a parkoviště Ústřední vojenské nemocnice v Praze).

Veřejně přiznané náklady na poradce pro zadavatele a přípravu legislativního rámce a metodické podpory dosáhly v roce 2009 hodnoty 243 mil. Kč. Jaký je současný stav projektů PPP? Jaké jsou základní principy využívání, speciálního typu projektů PPP, metody Energy Performance Contracting (EPC)? Na tyto otázky odpovídá příspěvek.

Klíčová slova:                 Spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP); Implementace; Česká republika; Energy Performance Contracting (EPC)

Public Private Partnership in the Czech Republic

ABSTRACT    

Although the implementation of PPP projects, which were seen to be an alternative of the traditional way of the public procurement of the public infrastructure or public service, started already in the Czech Republic in 2004, the first private partner was agreed by the Government in one of the pilot PPP projects (Hostel for employees, hotel and parking of the Central Military Hospital in Prague) right in May 2010.

Publicly announced cost consultant and the cost of preparing of the legislative framework and methodological support was raised 243 million of Czech crowns in 2009. What is the current status of the PPP projects in the Czech Republic? Which are the main principles of utilization of the specific type of PPP projects, method Energy Performance Contracting (EPC)? The answers are given in the article.

Key words:   Public Private Partnership; Implementation; the Czech Republic; Energy Performance Contracting (EPC).

JEL classification: H42

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Hana Anftová

Adresa: Boleslavská 1906/9, 130 00, Praha 3

Telefonní číslo: 721 445 057

E-mailová adresa: hana.anftova@gmail.com

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace