Daň z nemovitostí

David Musil

ABSTRAKT    

Daň z nemovitostí se řadí mezi majetkové daně dle klasifikace OECD jako i MMF. Z hlediska výnosu jsou tyto daně, kam patří také daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí a daň silniční málo významné. V prospěch majetkových daní hovoří jejich relativní jednoduchost a pravidelnost, co se výpočtu respektive inkasa daně týká. Z hlediska fiskální decentralizace je daň z nemovitosti i nezanedbatelnou položkou na straně příjmů místních rozpočtů.

V  příspěvku se zaměřím na fundamentální otázku, a to zda má růst význam potažmo inkaso této daně nebo naopak docházet k eliminaci s možností absolutní abolice. V ČR existují oba názorové proudy. Cílem příspěvku je prezentovat věcné argumenty, statistiky a komparace se zahraničím a poskytnout nezávislá data pro případ novelizace zákona o dani z nemovitostí.

Klíčová slova:                 Daň z nemovitostí, Efektivita nemovitostních daní, Obecní rozpočty

Real Estate Tax

ABSTRACT    

Real estate tax accordance to the OECD and IMF belongs to property taxes. In respect of income of property taxes comprising Real estate tax, Inheritance tax, Gift tax, Property transfer taxation, Motor vehicle taxation is in total value insignificant. In favour of property it could be mentioned relative simple way of calculation and stable and regular income. In the view of fiscal decentralization the Real estate tax is important entry of municipality budgets.

In the paper I have focused on the fundamental question whether the importance and income of subjected tax should be increased or eliminated with extreme option of total abolishment. We could see supporters of both solutions in the Czech Republic. Aim of the paper is to submit the matter-of-fact arguments, statistics and comparisons with abroad and provide independent data in case of amendment of Law relating to Real estate tax is topical.

  

Key words:                             Real Estate Tax, Efficiency of property taxes; Municipal Budget

 

JEL classification:   JEL: H21 - Efficiency; Optimal taxation

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: David Musil

Adresa: ČVUT v Praze, Fakulta Stavební, Thákurova 7, Praha 6, 160 00

Telefonní číslo: 604 251 174

E-mailová adresa: david.musil@email.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace