Modelové řešení výstavby, financování a provozování sociálního nájemního bydlení

Eduard Hromada, Radka Vašíčková, Iveta Střelcová, Kateřina Servítová

                                                  ABSTRAKT

Příspěvek informuje o studentském výzkumném projektu, jehož cílem je navrhnout ekonomicky udržitelný model (projekt) sociálního nájemního bydlení, který bude vhodný k využití především pro municipality. V průběhu let 2010-2012 bude postupně ukončena regulace nájmů a další související ochranná opatření nájemníků. V krátké době se tak vytvoří široká skupina osob, které si nebudou schopny z důvodů svého nízkého příjmu pořídit nebo udržet bydlení v tržním sektoru. Municipality budou muset (zejména pro své starší občany) urychleně hledat řešení této nepříznivé situace. Projekt navrhuje obcím dlouhodobě ekonomicky udržitelný přístup, jak zajistit financování, výstavbu a provozování levných nájemních bytů, aniž by došlo k výraznému zatížení bilancí obcí.

Klíčová slova:  Sociální nájemní bydlení, development, finanční model.

 Model Solution for Development, Financing and Operating of Social Rental Housing

  Eduard Hromada, Radka Vašíčková, Iveta Střelcová, Kateřina Servítová

                                                   ABSTRACT

The paper informs about student research project that is focused to propose the economical sustainable model of social rental housing. During years 2010-2012 will be finished the rent regulation and other related protection measures of renters. At short notice will grow up extensive group of people, whose will not be competently allowed to buy or to maintain living because of their low income. Municipalities will have to (especially for their older inhabitants) expeditiously look for the solution of this unfavourable situation. Presenting project proposes to municipalities sustainable economic method, how to ensure financing, development and operating of low cost rental housing without marked negative financial effects to municipalities budged.

Key words:  Social rental housing, development, financial model.

JEL classification:          C15, C30, G32, H57, O20

  

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Eduard Hromada, Ing., Ph.D.

Adresa: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefonní číslo: 2 2435 3720

E-mailová adresa: eduard.hromada@fsv.cvut.cz

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Radka Vašíčková, Ing.

Adresa: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefonní číslo: 2 2435 5414

E-mailová adresa: radka.vasickova@fsv.cvut.cz

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Iveta Střelcová, Ing.

Adresa: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefonní číslo: 2 2435 3872

E-mailová adresa: iveta.strelcova@fsv.cvut.cz

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Kateřina Servítová, Ing.

Adresa: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefonní číslo: 2 2435 4769

E-mailová adresa: katerina.servitova@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace