Vývoj cen nájmů bytů v České republice

Radka Vašíčková

ABSTRAKT    

 

Článek se zabývá analýzou vývoje cen nájemného bydlení starších bytů v České Republice. Shromažďování dat zajisti software EVAL, který zaznamenává, zpracovává a hodnotí cenové nabídky pronájmů starších bytů. Analýza dat popisuje jednak vývoj cen nájmů starších bytů v České republice, ale i situaci nájemného bydlení ve vybraných krajích, dle velikosti  a četnosti nabízených bytů.

Klíčová slova:                 Ceny nájmů bytů

Title English

ABSTRACT    

The paper analyzes the evolution of prices of older rental housing flats in the Czech Republic. Collection of data, ensure software EVAL to record, process and evaluate quotes renting older apartments. Data analysis first describes the development of rental prices of older apartments in the Czech Republic, as well as rental housing situation in selected regions, depending on size and frequency of the flats offered.

Key words:                           Rental housing flats

JEL classification:  L74 - Construction

 

 Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Radka Vašíčková

Adresa: Na Výsluní 271, Albrechtice nad Orlicí

Telefonní číslo: 777 118 260

E-mailová adresa: radka.vasickova@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace